Over mij persoonlijk

Ik ben sinds 2002 werkzaam als advocaat en onder meer gespecialiseerd in het vastgoedrecht en voer mijn praktijk dus hoofdzakelijk op het gebied van koop/verkoop, huur- en bouwrecht en het appartementsrecht, maar ik ben ook thuis in het (algemeen) verbintenissenrecht en intellectueel eigendomsrecht.

Naast juridische advisering heb ik veel ervaring met het voeren van gerechtelijke procedures. Ik behartig de belangen van zowel MKB als particulieren.

Ik behandel tevens zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (de zogenaamde ‘toevoeging’).

Over mijn kantoor

Insight Legal - Advocaten

Bilthoven

Twitter feed

@InsightlegalAdv

Recent beantwoorde vragen

Per 1 juni j.j. heb ik een appartement gehuurd via een makelaar. Al vanaf de eerste nacht die ik er doorbracht kan ik nauwelijks slapen doordat de buurman de tv keihard heeft aanstaan de hele nacht. Daar heb ik meermaals iets van gezegd, maar hij lijkt enigszi...
Lees meer
Geluidsoverlast is een subjectief gegeven. Dit wordt door ieder anders ervaren. Binnen een appartementencomplex moet u altijd rekening houden met enige overlast van omwonenden. De andere bewoners moet zich als appartementseigenaar wel naar de maatstaven van re...
Wij zijn bezig met de verkoop van ons huis. Dit gebeurt via DGM, een online makelaarsplatform, waar mensen voor een bepaalde periode kunnen bieden. Iedereen kan deze biedingen zien. Halverwege deze periode werden wij benaderd door twee heren die ons een bod de...
Lees meer
Het is juist dat u gebonden bent aan de koopovereenkomst die u met de beide heren heeft gesloten. Tenzij er gronden zijn om de koop te ontbinden, bent u dus aan deze overeenkomst gebonden. Wilt u er toch vanaf dan zult u hierover overeenstemming moeten bereike...
Beste, Ik heb van een hoofdaannemer (dan wel te noemen oude vriend) een opdracht gegund gekregen. Hierbij is een offerte opgesteld. De werkzaamheden (een trapgat maken in een beton vloer) zijn uitgevoerd en de hoofd aannemer heeft de werkzaamheden gezien en...
Lees meer
Tenzij er andersluidende afspraken over het moment van de betaling zijn gemaakt, is de hoofdaannemer na oplevering van het werk gehouden om uw facturen te voldoen. In het onderhavige geval bent u vermoedelijk pas in gebreke ingesteld, nadat de termijn voor bet...
Hallo, Wij hebben een geschil met onze aannemer. Hij heeft een offerte toegestuurd met daarin niet alle materialen, wat wij wel gevraagd hebben. Hierop hebben wij hem opdracht gegeven en aangegeven dat alle materiaal en uren in de prijs zitten. Hierop heeft d...
Lees meer
Als er aantoonbaar een vaste prijs is overeengekomen en er geen sprake is van meerwerk dan worden de kosten van de materialen geacht in de overeengekomen prijs te zijn inbegrepen. U hoeft dan niet meer te betalen.
Wegens schade aan mijn keuken (door afvoerwater) heb ik VvE aansprakelijk gesteld voor de geleden schade d.m.v. een aangetekend brief. Echter krijg ik geen reactie vanuit VvE op mijn brief. Wat is een logische vervolg stap? Nogmaals een brief sturen met verm...
Lees meer
Ik raad u aan om allereerst nog een rappel te sturen, waarin u vermeld dat u juridisch stappen zult zetten als uw brief opnieuw onbeantwoord blijft. Stel in deze brief ook een duidelijke uiterste termijn voor een reactie.
Bekijk alle antwoorden

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm