Over mij persoonlijk

Ik ben sinds 2002 werkzaam als advocaat en onder meer gespecialiseerd in het vastgoedrecht en voer mijn praktijk dus hoofdzakelijk op het gebied van koop/verkoop, huur- en bouwrecht en het appartementsrecht, maar ik ben ook thuis in het (algemeen) verbintenissenrecht en intellectueel eigendomsrecht.

Naast juridische advisering heb ik veel ervaring met het voeren van gerechtelijke procedures. Ik behartig de belangen van zowel MKB als particulieren.

Ik behandel tevens zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (de zogenaamde ‘toevoeging’).

Over mijn kantoor

Insight Legal - Advocaten

Bilthoven

Twitter feed

@InsightlegalAdv

Recent beantwoorde vragen

Ik heb buurmansgrond al meer dan 20 jaar in gebruik. Ik wil nu via rechtbank op verjaring aanspraak maken. Mijn vragen zijn: 1) Hoe dien ik de aanspraak te verwezenlijken, buurman wil niet meewerken en wijst aanspraak af 2) Bij welke rechtbank dien ik dit te...
Lees meer
U kunt zich het beste tot een notaris wenden. De notaris kan een zogenoemde akte van verjaring opstellen en deze bij het Kadaster laten inschrijven. In deze akte verklaart de notaris verklaart dat u van mening bent dat u door verjaring eigenaar van de grond va...
Ik heb mijn huis verkocht. Bij extreem langdurige regen komt grondwater in kelder. Huis is van 1964. Had ik dit moeten melden bij koper? Is dit een verborgen gebrek? Kortom ben ik hier verantwoordelijk voor? Met vriendelijke groet.
Lees meer
Als u met de gebrek bekend was, dan had u dit bij verkoop moeten melden en bent u hoe dan ook aansprakelijk als u dit niet hebt gedaan. Gezien de aard van het gebrek had u naar het zich laat aanzien wel van dit gebrek op de hoogte moeten zijn. Het was in die z...
In mijn woning is een lamelparket vloer gelegd. Tijdens het lijmen van de vloer heb ik gezien dat de legger een versleten lijmkam heeft gebruikt. Iets wat volgens enkele legvoorschriften niet mag. Enkele dagen na het leggen ontdekte ik in de hal dat een groot...
Lees meer
Het is aan de parketteur om te bepalen op welke wijze hij de gebreken aan het parket wil herstellen. Het staat hem vrij om zich hierbij door de fabrikant te laten adviseren. Zolang u zich niet conformeert aan het advies van de fabrikant, behoudt u uw recht om...
In 2017 ben ik beschuldig door mijn gemeente van het "inpikken" van een stukje groen. In een brief werd mij medegedeeld dat ik dat stukje niet kon kopen maar wel huren en of ik maar even bij het kruisje wilde tekenen. Er is toen heen en weer wat contact gew...
Lees meer
Het civiele recht, waar het onrechtmatig gebruik van grond onder valt, kent de regel ‘ne bis in idem’ niet. Er is dus geen algemene regel, die een partij ervan weerhoudt om over hetzelfde geschil nog een keer te procederen.
Bekijk alle antwoorden

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm