Over mij persoonlijk

Ik ben sinds 2002 werkzaam als advocaat en onder meer gespecialiseerd in het vastgoedrecht en voer mijn praktijk dus hoofdzakelijk op het gebied van koop/verkoop, huur- en bouwrecht en het appartementsrecht, maar ik ben ook thuis in het (algemeen) verbintenissenrecht en intellectueel eigendomsrecht.

Naast juridische advisering heb ik veel ervaring met het voeren van gerechtelijke procedures. Ik behartig de belangen van zowel MKB als particulieren.

Ik behandel tevens zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (de zogenaamde ‘toevoeging’).

Over mijn kantoor

Insight Legal - Advocaten

Bilthoven

Twitter feed

@InsightlegalAdv

Recent beantwoorde vragen

Nogmaals een gestelde vraag. Wij hebben als Eigenaren Vereniging een vonnis in handen waarin uitdrukkelijk staat vermeld, dat de eigenaar van een vakantiepark in overleg met het Eigenaren platform, de jaarlijkse facturen van het onderhoud moet overleggen. Daar...
Lees meer
Als u aan de echtheid van de overlegde facturen twijfelt, dan kunt u ook contact opnemen met de bedrijven, die de facturen hebben verstuurd. Als die van niets weten, pleegt de beheerder valsheid in geschrifte, wat strafbaar is.
Goedendag, Ik heb een lening, met deze lening zijn aandelen gekocht. Met het dividend van de aandelen had de lening moeten worden afgelost. Dit is niet gebeurd aangezien de aandelen naar wat nu blijkt nooit dividend hebben opgebracht. Als onderpand voor de...
Lees meer
Ik begrijp uit uw toelichting dat de aandelen aan de uitlener zijn verpand als onderpand voor de lening. De uitlener kan het hiermee verkregen pandrecht inroepen op het moment dat u tekort schiet in de nakoming van uw verplichtingen uit hoofde van de overeenk...
Een klant van ons heeft meerdere facturen nog niet betaald. We hebben vooraf een offerte opgesteld waar de klant mee akkoord gegaan is en voor heeft getekend. Daarbij zijn er gedurende de werkzaamheden nog allerlei extra werkzaamheden bijgekomen buiten de offe...
Lees meer
Aangezien de klant de facturen, waarvan de betaaltermijn al is verstreken onbetaald heeft gelaten, is zij in verzuim geraakt en bent u gerechtigd om uw werkzaamheden op te schorten totdat al deze facturen zijn betaald. Als betaling ondanks al uw inspanningen u...
Ik huur een weiland van een boer dat inmiddels verkocht is aan een vastgoedbedrijf. Doordat hun bestemmingsplan niet werd goedgekeurd door de gemeente zegt de boer dat hij de vruchten weer mag plukken van het weiland en betaal ik een flinke huur aan hem. Mijn...
Lees meer
Voor de beantwoording van uw vraag is van belang of het vastgoedbedrijf inmiddels ook het juridische eigendom van het weiland heeft verkregen, oftewel is de eigendom van het weiland door levering aan het vastgoedbedrijf overgedragen? Indien dit het geval is,...
Dank u alvast om mijn vraag te mogen voorleggen : Wij bewonen een parterre appartement in een appartementengebouw met totaal 13 app. Ons app. heeft een eigen separate ingang , de overige app. liggen dus via de hoofdingang aan het trappenhuis met de lift. Naar...
Lees meer
Dank voor uw vraag. Ik ben van mening dat gezien de gehele situatie de nummering in de eerste zin van artikel 2 lid 3 van de splitsingsakte als een kennelijke verschrijving moet worden aangemerkt. De inhoud en strekking van de tweede zin is verder volstrekt he...
Bekijk alle antwoorden

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm