Over mij persoonlijk

Jan Paul Kleijwegt heeft een gevarieerde juridische achtergrond. Na zijn rechtenstudie heeft hij eerst twee jaar in het notariaat gewerkt waar hij zich richtte op de vennootschapspraktijk (B.V.- Verenigingen en Stichtingen) en de familierechtpraktijk (huwelijks- en erfrecht). Vervolgens heeft hij gedurende 11 jaar als juridisch adviseur gewerkt bij diverse vestigingen van GIBO Groep Accountants en Adviseurs (thans Flynth). In deze periode heeft hij advies en rechtsbijstand verleend aan cliënten van Flynth en is zijn interesse in het (ruimtelijk)bestuursrecht ontstaan. Vanaf 2000 is Jan Paul werkzaam geweest als advocaat bij Driehoek Advocaten te Zwolle. Vanaf 1 januari 2012 tot september 2018 is Jan Paul werkzaam geweest als advocaat bij @JURE Advocaten te Utrecht. Vanaf september 2018 is Jan Paul weer werkzaam bij Flynth Adviseurs en Accountants te Woerden als senior juridisch adviseur agro-praktijk.

Over mijn kantoor

Flynth Adviseurs en Accountants

Woerden

Twitter feed

@

Recent beantwoorde vragen

Ouders overleden en er zijn 2 zussen die de erfenis delen. Er is een halve hectare landbouwgrond. Beide zijn voor de helft eigenaar. Maar er is ruzie en dus geen contacten. Ik wil het land gebruiken. De ander persoon besteed geen aandacht aan de grond. Kan ik...
Lees meer
Nee, u kunt helaas niet naar eigen inzicht uw eigen deel uitkiezen en dit voor u zelf gaan gebruiken of het geheel gaan bewerken zoals u denkt dat goed is en de opbrengsten delen. Beheer vajn de gezamenlijke eigendom kan alleen gezamenlijk. De wet bepaalt...
Kan je een bestaand perceel met adres en huisnummer zomaar opheffen? Voorbeeld Julianastraat nummer 28 bestaat vanaf 01-09-2018 niet meer. De gemeente werkt hier aan mee om een vergunning te verstrekken, op deze wijze wordt het perceel samengevoegd bij een aan...
Lees meer
Het toekennen en opheffen van huisnummers is een gemeentelijke kwestie. Het kadaster gaat hier niet over. De gemeente kan niet "zomaar"" een huisnummer opheffen. Als de gemeente daartoe een voornemen heeft, dan moeten belanghebbenden in gelegenheid worden ges...
Graag willen wij een woning met bijbehorend perceel kopen, en een extra perceel dat in de Kadastrale Eigendomsinformatie de omschrijving "Terrein (natuur)" heeft. Dit schijnt agrarisch/landbouwgrond te zijn. De hypotheekverstrekker heeft problemen met het ext...
Lees meer
Als het gaat om landbouwgrond (de juiste gebruiksbestemming met eventuele gebruiksbeperkingen staan niet in het kadaster maar in het gemeentelijk bestemmingsplan) kan er ook sprake zijn van verpachte landbouwgrond. Pacht geeft de pachter een sterke en soms zee...
Ik heb een bezwaarschift ingediend bij de overheid betreffende fosfaatrechten op kalfkoeien. De regelgeving is ingegaan op 1 januari 2018 op basis van de referentiedatum 2 juli 2015. Mijn bezwaarschrift was echt steekhoudend en ik heb nog geen beslissing ontv...
Lees meer
Het staat de verweerder vrij om toelichting te geven op eerder gebruikte terminologie, maar het is uiteindelijk de rechter die bepaalt of de toelichting door de beugel kan. Als het gaat om een toelichting die al eerder bestond, maar waarvan verzuimd is om di...
Onderwerp Verenigingsrecht/ Geschillen Commmissie. Aanleiding : Geschil met het bestuur van een (Ras)Vereniging . Dit geschil betreft een sanctie opgelegd door het bestuur ten gevolge van een ‘’onreglementaire overtreding’’ . Echter het betreft een...
Lees meer
U schrijft dat het bestuur een sanctie heeft opgelegd vanwege een "onreglementaire overtreding" Ik begrijp hieruit dat het bestuur u een sanctie heeft opgelegd omdat u een reglement zou hebben overtreden. Of (a) het bestuur bevoegd is om sancties op te le...
Bekijk alle antwoorden

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm