Over mij persoonlijk

Jan Paul Kleijwegt heeft een gevarieerde juridische achtergrond. Na zijn rechtenstudie heeft hij eerst twee jaar in het notariaat gewerkt waar hij zich richtte op de vennootschapspraktijk (B.V.- Verenigingen en Stichtingen) en de familierechtpraktijk (huwelijks- en erfrecht). Vervolgens heeft hij gedurende 11 jaar als juridisch adviseur gewerkt bij diverse vestigingen van GIBO Groep Accountants en Adviseurs (thans Flynth). In deze periode heeft hij advies en rechtsbijstand verleend aan cliënten van Flynth en is zijn interesse in het (ruimtelijk)bestuursrecht ontstaan. Vanaf 2000 is Jan Paul werkzaam geweest als advocaat bij Driehoek Advocaten te Zwolle. Vanaf 1 januari 2012 tot september 2018 is Jan Paul werkzaam geweest als advocaat bij @JURE Advocaten te Utrecht. Vanaf september 2018 is Jan Paul weer werkzaam bij Flynth Adviseurs en Accountants te Woerden als senior juridisch adviseur agro-praktijk.

Over mijn kantoor

Flynth Adviseurs en Accountants

Woerden

Twitter feed

@

Recent beantwoorde vragen

ik wil een stuk grond verkopen hier moet eerst een bestemmingsplan wijziging plaatsvinden voor de definitieve overdracht termijn van 3 jaar , we hebben met de koper een borg som afgesproken van €7500 voor eventuele afspraken en boete beding niet na gekomen w...
Lees meer
In aanvulling op het bovenstaande duidelijke antwoord: Als er al een hypotheek is gevestigd, dan gaat deze voor. Ook is soms vereist dat de eerste hypotheekgerechtigde toestemming geeft voor het vestigen van een tweede hypotheek.
Wij hebben een 2-onder-1 kap woning, waarbij de woonkamers aan elkaar grenzen. Onze buren hebben plannen om aan de achterzijde van de woning een aanbouw te realiseren van 4 meter e.e.a. volgens de landelijke regelgeving van Rijksoverheid m.b.t. vergunningvri...
Lees meer
Alleen als het ontnemen van licht zodanig is dat sprake is van onrechtmatig handelen, dan zou u de buren daarop kunnen aanspreken met een beroep op artikel 5:37 Burgerlijk Wetboek: De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artik...
Wij hebben een stuk grond 1.33 ha al jaren in gebruik, nu mijn schoonmoeder is overleden moet dat door de broers worden verdeeld dus in drieën Maar de verdeling lukt niet, wij vinden dat het stuk wat het beste bij ons huis past en waar wij hobby aan hebben...
Lees meer
Ik ga er van uit dat er voor het gebruik door u niet is betaald en dat geen sprake is van agrarisch gebruik (dus niet binnen een landbouwbedrijf), zodat op een pachtersvoorkeursrecht geen beroep kan worden gedaan. In beginsel zijn alle gezamenlijke eigenaren...
Vervalt bij een bestemmingswijziging automatische de vorige bestemming In ons geval een horecabestemming vervalt dan de woonbestemming die er meer als 150 geweest is
Lees meer
Bij wijziging van een bestemmingsplan kan de bestaande bestemming worden gewijzigd ("wegbestemd"), maar dat hoeft niet. Verder kan niet zonder meer een bestaande (legale) bestemming worden gewijzigd. Bestaand legaal gebruik zal door middel van overgangsbepal...
Bekijk alle antwoorden

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm