Over mij persoonlijk

Ik ben van 1976 tot 2013 werkzaam geweest in het notariaat, de laatste 20 jaar hoofdzakelijk in de vastgoedpraktijk. Vanaf 2013 heb ik mijn eigen advieskantoor. Naast een algemene adviespraktijk is mijn kantoor gespecialiseerd in vastgoed, bedrijfsovernames en notariële zaken.

Over mijn kantoor

Steijns Legal

landelijk

Twitter feed

@httpstwitter.com

Recent beantwoorde vragen

Op 11 maart 2019 overleed mijn ex-echtgenoot met wie ik een langstlevende testament maakte in 1974.De Beschikking echtscheiding:was op 7 april 1998 bij de arrondissementsrechtbank. Heb ik, afhankelijk van de tekst van onze testamenten, nog rechten zoals de not...
Lees meer
Op grond van de wet heeft u na ontbinding van het huwelijk geen recht meer op (een deel van) de nalatenschap. Het kan zijn dat in het testament ook een regeling is opgenomen welke rechten toekent voor het geval het huwelijk is ontbonden op moment van overlijde...
Wij hebben een beneden woning en een dubbel boven huis in bezit.Het pand heeft 2 huisnummers,maar 1 kadastrale nummer,en vrij van hypotheek. Wij zijn gepensioneerd en nu wil onze dochter de boven woning kopen en daar wonen,met het oog op onze ouderdom. Moeten...
Lees meer
De enige manier om de bovenwoning te verkopen is het pand eerst splitsen in appartementsrechten. Mogelijk heeft u daarvoor een vergunning van de gemeente nodig, dat hangt af van de gemeente waar u woont. Het is raadzaam om voor u verdere stappen onderneemt uit...
Geachte heer/mevrouw, Ik ben voornemens om op het dak van mijn garage zonnepanelen te gaan installeren. Mijn garage staat schuin achter mijn appartement en dat is ook de enige garage van ons 18 appartementen tellende complex. Nu is mijn vraag of ik toestemmi...
Lees meer
Of toestemming nodig is moet blijken uit het reglement zoals dat is opgenomen in de akte van splitsing (of een eventuele latere akte van wijziging). Waarschijnlijk is daarin een modelreglement van toepassing verklaard. In alle modelreglementen is opgenomen dat...
De gemeente stelt dat ik naast mijn perceel ook gemeentegrond gebruik. Zij geven mij de mogelijkheid dit te kopen, huren of terug te geven. Ik woon inmiddels exact 10 jaar in dit huis en heb geen extra grond in gebruik genomen en/of de erfgrens gewijzigd. Ik...
Lees meer
In aanvulling op het antwoord van mevrouw Ferwerda: een door de notaris opgestelde verklaring van verjaring wordt niet verwerkt door het kadaster indien een verklaring dat de gemeente instemt met de verjaring ontbreekt. Het verweer van de gemeente bestaat dus...
Ik heb afgelopen week een stuk grond gekocht om een huis op te bouwen. De koopovereenkomst is door alle parijen getekend. Langs mijn stuk grond had een gemeentelijke weg moeten komen. Echter nu alles is getekend en ik alles aan het na meten ben blijkt mijn pe...
Lees meer
Het lijkt er op dat de notaris een fout heeft gemaakt. Omdat de 161 m2 niet in de koopakte is opgenomen en u deze grond deze ook niet heeft gekocht ontbreekt een titel tot levering, dat wil zeggen dat de 161m2 niet rechtsgeldig aan u is geleverd. Op enig momen...
Bekijk alle antwoorden

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm