Over mij persoonlijk

Ik ben van 1976 tot 2013 werkzaam geweest in het notariaat, de laatste 20 jaar hoofdzakelijk in de vastgoedpraktijk. Vanaf 2013 heb ik mijn eigen advieskantoor. Naast een algemene adviespraktijk is mijn kantoor gespecialiseerd in vastgoed, bedrijfsovernames en notariële zaken.

Over mijn kantoor

Steijns Legal

Kamperland

Twitter feed

@httpstwitter.com

Recent beantwoorde vragen

Vorig jaar heb ik een parterre-appartement gekocht, waarbij mijn bovenbuurman een dakterras heeft aangelegd op het dak van mijn verlengde uitbouw. De uitbouw en het dakterras waren beide reeds aanwezig op het moment dat ik mijn appartement kocht. Ik zou graa...
Lees meer
U dient na te gaan of de akte van splitsing is aangepast, indien het terras op de splitsingstekening staat en uit de akte blijkt dat het bij de woning van uw buurman hoort, dan kunt u vorderen dat het terras wordt verwijderd. Indien de splitsingsakte echter ni...
Hallo, samen met mijn naaste buren maak ik gebruik van “recht van overpad” over het erf van de buren die voor ons wonen. Het pad loop vanaf de openbare weg tot mijn huis ongeveer 30 meter langs een beschoeide kant van een sloot. Deze beschoeiing loopt lang...
Lees meer
Berust het gebruik van het pad op een erfdienstbaarheid? In dat geval moet de tekst van de akte waarbij de erfdienstbaarheid is gevestigd worden geraadpleegd, daar zal ongetwijfeld een regeling omrent het onderhoud in zijn opgenomen. Het kan ook zijn dat er g...
Op 11 maart 2019 overleed mijn ex-echtgenoot met wie ik een langstlevende testament maakte in 1974.De Beschikking echtscheiding:was op 7 april 1998 bij de arrondissementsrechtbank. Heb ik, afhankelijk van de tekst van onze testamenten, nog rechten zoals de not...
Lees meer
Op grond van de wet heeft u na ontbinding van het huwelijk geen recht meer op (een deel van) de nalatenschap. Het kan zijn dat in het testament ook een regeling is opgenomen welke rechten toekent voor het geval het huwelijk is ontbonden op moment van overlijde...
Wij hebben een beneden woning en een dubbel boven huis in bezit.Het pand heeft 2 huisnummers,maar 1 kadastrale nummer,en vrij van hypotheek. Wij zijn gepensioneerd en nu wil onze dochter de boven woning kopen en daar wonen,met het oog op onze ouderdom. Moeten...
Lees meer
De enige manier om de bovenwoning te verkopen is het pand eerst splitsen in appartementsrechten. Mogelijk heeft u daarvoor een vergunning van de gemeente nodig, dat hangt af van de gemeente waar u woont. Het is raadzaam om voor u verdere stappen onderneemt uit...
Geachte heer/mevrouw, Ik ben voornemens om op het dak van mijn garage zonnepanelen te gaan installeren. Mijn garage staat schuin achter mijn appartement en dat is ook de enige garage van ons 18 appartementen tellende complex. Nu is mijn vraag of ik toestemmi...
Lees meer
Of toestemming nodig is moet blijken uit het reglement zoals dat is opgenomen in de akte van splitsing (of een eventuele latere akte van wijziging). Waarschijnlijk is daarin een modelreglement van toepassing verklaard. In alle modelreglementen is opgenomen dat...
Bekijk alle antwoorden

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm