Over mij persoonlijk

Ik ben van 1976 tot 2013 werkzaam geweest in het notariaat, de laatste 20 jaar hoofdzakelijk in de vastgoedpraktijk. Vanaf 2013 heb ik mijn eigen advieskantoor. Naast een algemene adviespraktijk is mijn kantoor gespecialiseerd in vastgoed, bedrijfsovernames en notariële zaken.

Over mijn kantoor

Steijns Legal

landelijk

Twitter feed

@httpstwitter.com

Recent beantwoorde vragen

Beste, Wij bezitten een koopwoning met achtertuin. Onze achtertuin grenst aan het laatste eind van een doodlopend pad. Dit pad dient ter ontsluiting van alle achtertuinen van onze (achter)buren. Iedere buur is eigenaar van het stukje pad direct achter zijn /...
Lees meer
Ik adviseer u uit kostenoverwegingen om eerst de minnelijke weg te bewandelen, dus een overeenkomst sluiten met alle aanwonenden en deze overeenkomst vervolgens door een notaris in een notariële akte uit te laten werken. Zouden 1 of meer bewoners niet mee wil...
Hallo, De hieronder tekst staat in mijn voorlopig koopcontract: Bovenmatige kosten aflossing en royement hypotheken "Indien de kosten die door de (door koper gekozen) notaris in rekening zullen worden gebracht bij verkoper en die verband houden met de aflos...
Lees meer
Er zijn geen wettelijke regels, er is sprake van contractvrijheid. De in het citaat genoemde bedragen zijn wel reëel. Indien de koopovereenkomst al door beide partijen is getekend zult u de daarin opgenomen regeling na moeten komen. Indien de koopovereenkoms...
Op 1 juni 2018 hebben we een woning gekocht. We hebben besloten geen inspectierapport op te laten maken omdat de woning de laatste 10 jaar op alle vlakken was opgeknapt, alles was vernieuwd en vanuit de bezichtigingen kwamen ook geen bijzonderheden waardoor we...
Lees meer
In aanvulling op het antwoord van Biharie: de scheur waar de buurman op gewezen heeft is naar ik begrijp zichtbaar aan de buitenkant van de woning . Indien gebreken duidelijk waarneembaar zijn heeft verkoper geen mededelingsplicht, die is er wel voor weggewerk...
In 2007 is er door 3 schuldeisers beslag gelegd op mijn woning. In 2011 ben ik failliet verklaard en in 2012 is faillissement opgeheven. Nu anno 2018 wil ik graag mijn hypotheekrente verlagen, maar bij aanvraag van de nieuwe hypotheek bleek dat er nog steeds b...
Lees meer
De wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar voor geldvorderingen wordt door het faillissement niet gewijzigd (op 1 uitzondering na indien de termijn verstrijkt tijdens he faillissement, in dat geval wordt de termijn met 6 maanden verlengd). U dient dus te reken...
Wij gaan een uitbouw bouwen. Hierbij willen wij op de erfscheidingsmuur bouwen. Het muurtje staat precies op de erfscheiding en is nu 2 meter hoog, wordt 3 meter. De buren willen absoluut niet meewerken. Kunnen wij op de helft van dat muurtje ons muur realiser...
Lees meer
U mag wel tegen de mandelige muur bouwen en ankers e.d. tot in de helft van de muur bevestigen, op de muur bouwen mag echter niet (ook niet op uw eigen helft). Er geldt geen minimale afstand ten opzichte van het pand van de buren, u kunt tot tegen het boeiboor...
Bekijk alle antwoorden

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm