Over mij persoonlijk

Ik ben een betrokken, gedreven, proactief, slagvaardig en ondernemend persoon.
Ik heb oog voor verhoudingen en werk zakelijk constructief, initiƫrend, ben enthousiast en gemotiveerd om kwalitatief en kwantitatief resultaten te boeken.

Ik heb kennis en jaren lange ervaring op het gebied van (arbeids-) juridische, HR management, organisatieveranderingen een financiƫle aangelegenheden.
Daardoor functioneer ik op WO-niveau.

Bovenal ben ik gemotiveerd. Motivatie in, voor en over het werk is mijn interne motor.

Over mijn kantoor

De Rechtspraktijk Nederland

Rijssen

Twitter feed

@

Recent beantwoorde vragen

Na 16 jaar samenwonen (zonder contract) gaan wij uit elkaar. De koopwoning staat op zijn naam. Mijn kinderen (20 en 23) en ik staan wel ingeschreven op dit adres. Ik heb meebetaald aan een verbouwing en aan de nieuwe keuken die vorig jaar geplaatst is. Hij be...
Lees meer
Ik adviseer u om in overleg te gaan. Als dat niet lukt en hij niet bereid is om (ook maar een deel) van het door u betaalde bedrag terug te betalen dan kunt u dat vorderen. U kunt vrijblijvend rechtstreeks contact met mij opnemen.
Geachte heer/mevrouw, Ik zou een klacht willen indienen ivm. niet tijdig en niet volledig afdragen naar mij van het geld bedrag, ten mijn name geincasserde door de incassobureau. Ze zouden voor mij een bedrag vorderen bij een debiteur, maar hebben vervolgens...
Lees meer
Ik adviseer u om Juristu schriftelijk aansprakelijk te stellen voor alle kosten die u moet maken en al gemaakt heeft en voor alle schade die u lijdt en al geleden heeft. Indien nog niet alle geld aan u is afgedragen dat kunt u dat iknde aansprakelijkheidsbri...
februari 2017 ben ik een beroep van uit huis begonnen ( catering vanuit huis ) dit alles aanvankelijk volgens de regels. in maart 2017 is de gemeente gekomen en gaven zij aan dat er wat klachten waren gekomen mbt de bak damp afzuiging wat klachten gekomen war...
Lees meer
Wat u in de rechtbank kunt verwachten is afhankelijk van alle feiten en omstandigheden. Ik adviseer u, indien u geen rechtsbijstand inroept. de zaak zeer gedetailleerd aan de rechtbank voor te houden. Uiteraard kunnen getuigen en/of deskundigen worden gehoord....
Goededag, ik heb en contact van 6-1-2000 waarin staat dat mijn salaris periodiek verhoogd wordt bij een nieuw ervaringsjaar. de praktijk waar ik werkte is per 01-01-2005 overgenomen en Ik heb nooit en nieuw contact gehad. Nu ik alleen mijn onderhoud moet verdi...
Lees meer
Een vordering van uit te betalen loon / salaris verjaart in beginsel ingevolge artikel 3:307 en 308 BW door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering telkens opeisbaar is geworden. De verjaring heeft plaats ten aan...
l.s., Onlangs hebben mijn ex vriendin en ik onze relatie beeindigd en hebben wij er voor gekozen om niet meer samen te wonen. Na het vertrek hebben wij afgesproken om een Schuldbekentenis op te stellen en te ondertekenen gezien zij mij nog een X bedrag versch...
Lees meer
Wat zegt de getuige? De kwestie lijkt mij rechtsgeldig. Ik adviseer u om de vordering te handhaven en uit te voeren zoals afgesproken. Indien zij geen medewerking verleend dan incasser ik de vordering graag voor u. Heeft u nog vragen? Stelt u ze gerust.
Bekijk alle antwoorden

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm