Over mij persoonlijk

Na mijn afstuderen in 1992 aan de Universiteit Nijmegen heb ik ruim 15 jaar gewerkt als bedrijfsjurist voor verschillende organisaties uit het bedrijfsleven, het bankwezen en de overheid. Sinds 2010 ben ik advocaat.

Binnen de advocatuur voel ik mij prima thuis. Ik richt mij op toepassing van het recht en het bijstaan van mijn cliënten. Het geeft mij voldoening als een cliënt tevreden is over de manier waarop hij of zij is bijgestaan of het bereikte resultaat.

Veel cliënten willen goed en snel worden geadviseerd zodat ze verder kunnen met hun activiteiten. Of zij willen professioneel worden bijgestaan in voor hen vervelende (stressvolle) situaties. Daar zet ik mij graag voor in en ik zie het als een taak om cliënten te ontzorgen. Bovendien moet het recht er voor iedereen zijn!

Zowel ondernemers als particulieren sta ik bij. Ik sta ook particulieren bij op basis van prodeo. Kijkt u op www.rechtsbijstand.nl of u in aanmerking komt voor prodeo. In dat geval worden mijn kosten voor een (groot) deel betaald door de overheid.

Ik vind belangrijk dat er een goede (vertrouwens)relatie is met mijn cliënt en dat mijn cliënt het gevoel heeft dat hij of zij de zaak volledig kan overlaten aan mij.

Boudewijn van Orsouw

Over mijn kantoor

www.boudewijnadvocatuur.nl

Uden

Twitter feed

@httpstwitter.com

Recent beantwoorde vragen

Hallo, ik heb mijn huis verhuurd, terwijl ik geen toestemming had van de bank. Naar veel pijn en moeite is de huurster uit mijn huis, alleen is er van kapot gegaan in de woning. Nu had ik het een beetje uitgerekend op 7000 euro alleen weigert zij dit echter te...
Lees meer
Veelal wordt vooraf een borg gevraagd. Met het betreffende bedrag kan dergelijke schade dan worden verrekend (ervan uitgaande dat de huurvoorwaarden hierin voorzien). Indien geen borg is gevraagd, bent u uiteindelijk aangewezen op een procedure. Dan moet u bij...
Ik ben zelfstandig coach (ZZP) en ben 3 maanden geleden ingehuurd door een vriend om zijn praktijk van 20 mensen inclusief hemzelf te coachen en te trainen. Ik heb 2,5 maand hem terzijde gestaan in dit veranderingsproces en de werkzaamheden zijn - in mondeling...
Lees meer
U hebt in opdracht van uw vriend gewerkt. Dat werk moet worden vergoed. Ook al staat er niets op papier, volgens de wet hebt u minimaal recht op, zogezegd, een redelijk loon. Waarom u de door u geclaimde uren zou moeten verlagen is mij niet duidelijk. Dat lijk...
Hallo, onlangs heb ik een paardentrailer aangeschaft voor mijn bedrijf, een manege. Deze trailer heb ik voor een bepaald bedrag gekocht, inclusief leverkosten. Echter toen de trailer geleverd was, merkte ik op dat het bovenste gedeelte van de trailer uit zijn...
Lees meer
Van belang is dat u dit gebrek zsm bij de verkoper meldt. Liefst per aangetekend schrijven en tevens per normale post. De verkoper dient in gebreke te worden gesteld en te worden gesommeerd om binnen een redelijke termijn het gebrek op eigen kosten te herstell...
Wat te doen wanneer werkgever salaris te laat betaalt? Volgens afspraak krijg ik mijn salaris iedere 10e van de kalendermaand. Vorige maand kreeg ik het pas de 27e en ook deze maand heb ik het nog niet ontvangen. Gedurende 2018 zes van de twaalf maanden mijn...
Lees meer
Indien uw werkgever niet op tijd betaalt dient u een schriftelijke ingebrekestelling te sturen. Daarin geeft u een redelijke (korte) termijn om alsnog te betalen. Indien 3 of meer dagen te laat is betaald kunt u tevens aanspraak maken op de wettelijke vertragi...
Bekijk alle antwoorden

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm