Vraag

Ik heb/had een vangkooi in mijn tuin om de overlast van katten uit de buurt tegen te gaan (emmer water er over en weer vrijlaten). Een katteneigenaar heeft dit gemeld bij de Dierenpolitie en deze beweert dat ik in overtreding zou zijn als ik de vangkooi in werkende staat in mijn tuin heb staan. Op mijn vraag welke wet dit verbiedt, kreeg ik het antwoord dat de vangkooi volgens de Flora- en Faunawet een illegaal vangmiddel zou zijn. Ik zie in de FF-wet echter alleen bepalingen die betrekking hebben op het vangen van in het wild levende dieren. Kan iemand mij vertellen of het daadwerkelijk strafbaar is om in de stad rondzwervende en overlast gevende huisdieren (in casu niet-verwilderde huiskatten) met een vangkooi te vangen en welke precieze wet/artikel/bepaling dit verbiedt? Discussies over dit onderwerp op internetfora verzanden alleen maar in emotionele uitspraken van voor- en tegenstanders van loslopende huiskatten.

Gelieerd aan deze vraag: bestaat er een wet/artikel/bepaling die huisdier-bezitters in het algemeen verplicht om er voor te zorgen dat hun huisdier geen overlast bezorgt aan de omgeving? Kan ik bijvoorbeeld een kattenbezitter die zijn kat vrij laat rondlopen in de buurt en die overlast veroorzaakt doordat hij zijn behoefte in mijn tuin doet en mij regelmatig midden in de nacht wakker doet schrikken met zijn gekrijs, juridisch aanspreken op deze feiten?

Deel deze vraag

1 Reactie

5 Artikel 15 lid 2 Flora- en faunawet bepaalt: "Het is verboden zich buiten gebouwen te bevinden met bij algemene maatregel van bestuur aangewezen middelen die geschikt zijn voor het doden of vangen van dieren, of met materialen ter onmiddellijke vervaardiging van die middelen of van de krachtens het eerste lid aangewezen middelen, indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat die middelen of materialen voor het doden of vangen van dieren zullen worden gebruikt. " Als een 'middel', bedoeld in dat artikel, is o.a. een vangkooi aangewezen (artikel 11 lid 2 Besluit beheer en schadebestrijding dieren, Bbsd).

Vangkooien mogen op grond van artikel 5 Bbsd alleen worden gebruikt in het kader van schadebestrijding. Daar valt deze situatie niet onder.

Op grond van het burenrecht of de gemeentelijke APV kan vaak worden opgetreden tegen overlastgevende dieren. U hoeft dus niet zonder meer overlast van katten te aanvaarden.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm